Наборы Granoro

Valigetta “Granoro BenessereMio”

Valigetta “Granoro BenessereMio”

Упаковка: 6500г

Valigetta “Granoro Chef”

Valigetta “Granoro Chef”

Упаковка: 7000г

Valigetta “Granoro Dedicato Pasta”

Valigetta “Granoro Dedicato Pasta”

Упаковка: 5000г

Valigetta “Granoro Dedicato Premium”

Valigetta “Granoro Dedicato Premium”

Упаковка: 4000г

Valigetta “Granoro Dedicato Top”

Valigetta “Granoro Dedicato Top”

Упаковка: 8500г

Valigetta “Granoro Grandi Chef”

Valigetta “Granoro Grandi Chef”

Упаковка: 8000г